تور ها

مراکز خرید

یک مرکز خرید معروف به نام كوش واقع در محله کاله ایچی است که سرگرمیهایی نیز برای تمام شب دارد
در خارج از شهر کوش آداسی در مسیری که به شهر بدروم میروند در ناحیه سوکه آوت لتز واقع می باشد که در آنجا هم میتوانید خرید کنید. فاصله آن از شهر کوش آداسی حدود چهل دقیقه می باشد. در آنجا میتوانید مارکهایی مثل آديداس ، نايك ، بنتون ، ليوايز را پیدا نمائید

 

 

برای دریافت راهنمای دریافت ویزای شینگن ایمیل خود راوارد کنید :