جای همتون خالی ی ی ی ....خیلی خوش گذشت .  قرار بود براتون سفرنامه بنویسم...

پس شروع میکنم ....

خب رفقا من بعد از خرید تور رفتم سراغ بستن چمدون ...بر خلاف تصور خیلیا چمدون جمع کردن خیلی مهمه.

من خودم استاد چمدون بستن هستم (هه هه هه )

همین جا یه سری وسایل ضروری و لازم در سفرو براتون مینوسیم ...یه موقع واسه یه وسیله بی اهمیت همچین آدم لنگ میمونه که خودش باورش نمیشه ..

 

ادامه