تور ها

آب و هوا

 

آب و هوای کوش آداسی مثل آب و هوای ازمیر می باشد تابستانها شرجی و پائیز هوای نسبتا سرد و زمستان هوای کاملا سرد و بهار آب و هوای معتدل دارد

برای دریافت راهنمای دریافت ویزای شینگن ایمیل خود راوارد کنید :