تور ها

آب و هوا

آلانیا دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای می باشد ، زمستان های شبه جزیره آلانیا ، بارانی و مرطوب و تابستان های آن گرم و خشک می باشد ، میانگین گرمای سالانه آن نوزده درجه سانتی گراد و دمای آب بیست و یک درجه سانتی گراد می باشد آب و هوای مدیترانه ای معمولی که با گذشت زمان در این منطقه تابستان بیشتر از زمستان می باشد تابستان گرم که در بعد از ظهر واقع در ساحل اثر نسیم باد کاهش می یابد

برای دریافت راهنمای دریافت ویزای شینگن ایمیل خود راوارد کنید :