تور ها

استخدام در دور پرواز

  • 1 مشخصات فردی
  • 2 تسلط بر زبان خارجی
  • 3 آشنایی با کامپیوتر
  • 4 سوابق تحصیلی
  • 5 سوابق کاری
  • 6 سوابق آموزشی و تخصصی
  • 7 وضعیت بیمه و سلامت جسمی
  • 8 سایر اطلاعات
مشخصات فردی

برای دریافت راهنمای دریافت ویزای شینگن ایمیل خود راوارد کنید :